Uslovi plaćanja

Trenutno jedini način plaćanja je prilikom preuzimanja pošiljke.

Plaćanje se vrši u Konvertibilnim markama isključivo gotovinom!